Giới thiệu đêm nhạc gây quỹ từ thiện “Huế Thương – Đường đến trường A Lưới” 19/10/2018