Thư ngỏ mời ủng hộ chương trình thiện nguyện Búp Măng Non 3